ติดต่อหลักสูตร

 ติดต่อหลักสูตร
     Email :                  
kotchaphon@tapee.ac.th
     โทรศัพท์:                 0-7720-4431-2 ต่อ 1400
     ที่ทำการหลักสูตร:     ห้อง 101 อาคาร ศรีไพโรจน์  
                                    มหาวิทยาลัยตาปี วิทยาเขตเมืองฯ  8/151 ซ.ศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000